Therapieën

Mieke Stevens is gediplomeerd behandelaar voor de aangeboden therapieën. Naar aanleiding van de intake zal in overleg met u bepaald worden wat een zinvolle en effectieve behandeling van uw klachten is. Behandeling van de klachten start vaak bij een vorm van lichaamsbewustwording. Het lichaam vertelt wat de geest niet kan zeggen:
  • voelen van spanning en ontspanning
  • ervaren van gevoelens
  • leren kennen van uw eigen grenzen
  • ervaren welke situaties stress veroorzaken, of juist inspiratie geven
  • inzicht krijgen in hoe gedachten, gevoelens en gedrag elkaar beïnvloeden