Klachten%20na%20misbruik

Vaak wordt er gezegd dat er in ons land geen taboes meer bestaan. Toch zijn er nog verscheidene, en misbruik is er daar zeker één van. In de pers valt af en toe iets te lezen over bijvoorbeeld misbruik in de katholieke kerk of een grote zaak zoals we die van jaren geleden in België zagen, maar meestal gaat misbruik gepaard met de presentatie van onpersoonlijke grafieken en tabellen.

De echte verhalen achter misbruik horen we zelden of kunnen we alleen vernemen uit tijdschriftartikelen gebaseerd op anonieme ervaringen. Dat veel mensen er niet over willen praten is ook logisch, want het gaat vaak gepaard met gevoelens van schaamte en ook is het in onze samenleving niet zo gebruikelijk om "de vuile was buiten te hangen". Bovendien is er vaak sprake (geweest) van intimidatie van het slachtoffer door de dader.