Fysio-%20en%20manuele%20therapie

Wat is het?
Het gaat hier om de 'traditionele' fysiotherapie en om manuele therapie. Een fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt een functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage en begeleiding. Ook technieken uit de manuele therapie kunnen helpen bij het aanpakken van een functiestoornis; door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid vaak vrij snel worden vergroot.

Hoe werkt het?

Stress- en pijnklachten kunnen als lichamelijk gevolg hebben dat de spieren verkorten of verharden of dat gewrichten niet meer soepel bewegen.