Werkgerelateerde%20klachten

De huidige (diensten-)maatschappij zorgt voor een dynamische samenleving die enerzijds veel uitdagingen biedt, maar die anderzijds bij mensen grote stress en een gevoelde druk tot aanpassing teweeg kunnen brengen. Heel veel mensen herkennen het: 'vastlopen op je werk'. Er kunnen heel veel oorzaken zijn: direct gerelateerd aan de te verrichten/verrichte arbeid, spanningen op de werkvloer of problemen die in de eigen situatie spelen. Of nog vaker: een (ingewikkelde) combinatie van deze zaken. Het effect en traject zijn echter meestal hetzelfde: ziek melden, naar de huisarts en ARBO-arts, proberen weer beter te worden en langzaam weer te reïntegreren.

Maar heel vaak gaat het helemaal niet zo makkelijk. Soms worden mensen snel opnieuw ziek en gaan dan weer door diezelfde molen. De werkgever is natuurlijk niet blij om de werknemer zo lang te moeten missen en ook de ARBO-arts begint zich zorgen te maken. Daarbij wordt de ziekteduur langer, het dossier wordt dikker, de huisarts wordt nogmaals bezocht, er komen spanningen en schuldgevoel van het niet kunnen werken, de klachten nemen zo mogelijk verder toe, de terugkeer wordt moeilijker en zo gaat dat steeds verder. U krijgt het stempel stress, overwerkt, oververmoeid of zelfs burn out. Wat nu?